Drop knæfaldet for det agile

Er du ny i softwareudviklingsbranchen, eller har du kun perifært haft kontakt til branchen, vil du meget hurtigt stifte bekendtskab med ordet agil. Vi bruger ordet agil i mange sammenhænge og vi taler blandt andet om: Agil tilgang, agile principper, agile processer, agile metoder og agile kontrakter. Jeg har helt sikkert overset adskillige andre måder vi bruger ordet agil på, men find selv flere!

Agil bruges typisk som et plusord i branchen og ofte, nærmest helt underforstået, som værende i modsætning til vandfaldsmodellen. Ordet vandfaldsmodel er nærmest blevet et skældsord blandt softwareudviklere. Egentlig lidt ærgerligt og også temmelig uheldigt, hvis man kan kalde det dét, fordi vi som softwareudviklere meget ofte rammes af en virkelighed, med krav, ønsker, deadlines, idriftsættelsesdatoer og ikke mindst budgetter, der sjældent rimer på agil og desuden ofte en virkelighed, der bedst lader sig beskrive med netop en vandfaldsmodel.

Nu kunne det virke som jeg er ved at skrive mig i retning af, at softwareudvikling ikke skal ske efter agile principper, men dét er der slet ikke tale om. Jeg mener tværtimod, og har erfaret, igennem mere end 20 år i branchen, at de agile principper og arbejdsmetoder rent faktisk virker og er med til at give tilfredse brugere, kunder, ansatte og ikke mindst bedre software! Og vel at mærke typisk software, der rammer spot-on på de vigtigste krav, ønsker og behov. Vi bruger i Aros IT aktivt SCRUM, Kanban, Continuos Integration, Iterativ Udvikling, Test Driven Development og hvad der ellers findes på paletten i det agile univers og hylder generelt de agile principper højt og vi har både god og stor erfaring med dette. Men jeg vil alligevel vove den påstand, at softwarebranchen nogle gange er ude i et ærinde, der kunne minde om et knæfald for det agile og det giver ofte udfordringer, i mødet med den føromtalte virkelighed.

Hvis enderne skal mødes imellem det agile og, lad os bare kalde det den-knap-så-agile virkelighed, så kræver det at vi opfatter det agile som et værktøj og ikke et ufravigeligt princip. Det agile er et middel og ikke et mål i sig selv. Og det handler om, billedligt talt, at vi dypper penslen i de klatter på den agile palette, der giver mening, i forhold til opgaven, kunden, teamet, budgettet, deadline og så videre. Lavpraktik, sund fornuft, just-do-it-principper og viljen til at nå i mål er, i min optik, oftest det der får enderne til at mødes, når de 2 ”verdener” tørner sammen.

Hvad synes du? Skriv gerne en kommentar eller direkte til mig på jbg@arosit.dk

Om forfatteren:

Jørgen er certificeret Scrum Master og Scrum Product Owner. Han har arbejdet med IT-udvikling siden 1996 og har været selvstændig siden 2007. I 2011 indtrådte han som medejer af Aros IT.

Læg en kommentar